Torsdag den 12. november 2015 havde Provas og Haderslev Kommune inviteret alle interesserede til en informationsaften om Jomfrustien. Allerede en uge inden arrangementet måtte der lukkes for tilmelding, og Haderslevhus var derfor fyldt torsdag aften, hvor omkring 300 deltagere kunne høre om projektet.

Borgmester H. P. Geil bød velkommen til aftenen og understregede, at projektet skal skabes sammen med beboere, brugere, forretningsdrivende, ejendomsejere og mange flere i området. Han fortalte, at en af forudsætningerne for projektet er, at borgerne er med, og det derfor er vigtigt, at Provas og Haderslev Kommune hele vejen igennem har en god dialog med de involverede.

Dernæst kunne kommunaldirektør, Willy Feddersen, og administrerende direktør i Provas, John Mølgaard, fortælle om behovet for at Jomfrustien i Haderslev klimatilpasses og byudvikles, inden et af aftenens store trækplastre, Lennart Madsen, overinspektør ved Museum Sønderjylland, fortalte indlevende om Jomfrustiens historie og vandets betydning for Haderslev.

IMG_9445

Lennart Madsen, overinspektør på Museum Sønderjylland, fortæller om Jomfrustiens historie og vandets betydning for Haderslev.

Efter en pause med mulighed for at stille spørgsmål til medarbejdere fra Provas og Haderslev Kommune, fortsatte Ole Schrøder fra arkitektfirmaet Tredje Natur med et oplæg, der gav en masse inspiration til, hvordan man har arbejdet med klimatilpasning i byudvikling andre steder.

Aftenen sluttede med en opfordring til alle fremmødte om at deltage, når der i starten af 2016 skal udarbejdes en vision for projektet på Jomfrustien og følge udviklingen ved at tilmelde sig vores nyhedsbrev.