IMG_4610I dag, 23. august 2017, starter anlægsarbejdet på supercykelstien, der skal løbe gennem det nye byområde i Haderslev, Jomfrustien. Arbejdet udføres på den gamle banestrækning og starter  fra den eksisterende cykelsti ved Lindedal og føres hele vejen til Nørregade.

Fra slutningen af efteråret bliver det nemmere for cyklister at komme fra Haderslev Havn til midtbyen. Den nye strækning af cykelstien, der forbinder Haderslev, Hammelev og Vojens, skal etableres fra Lindedal til Nørregade.

IMG_4609

Cykelstien bliver fire meter bred med gadelys på hele strækningen. På strækningen bag busstationen fra Teaterstien til Nørregade forventes flere fodgængere, så her bliver cykelstien delt i en cykelsti på tre meter og et fortov på 1,6 meter. Der hvor cykelstien krydser Nordhavnsvej, Allégade, Teaterstien og ved stiens start på Nørregade, bliver krydsningspunkterne sikret blandt andet ved etablering af helleanlæg.

”Det er en gammel drøm, der nu går i opfyldelse, når vi kan udnytte banestien til at få cyklisterne sikkert gennem byen. Det er mindre end to år siden, vi begyndte at forme de første idéer til et projekt om udvikling af området omkring Jomfrustien, og nu sætter vi i samme uge gang i både en supercykelsti og opførelsen af en ny, flot biograf med fire sale. Der sker virkelig noget omkring Jomfrustien”, siger H. P. Geil, borgmester i Haderslev Kommune.

“Næste skridt omkring supercykelstien er en plan for, hvordan arealerne langs stien skal se ud. I dag er det mange steder bagsider af bygninger, der kommer frem. Her vil vi forsøge at lave aftaler med ejerne om, hvordan vi får dem indarbejdet bedst muligt i området. Og så skal vi have kigget på, hvor meget beplantning vi kan nå i år, og hvor meget, der må vente. Vi forbereder plads til beplantning, men i første omgang er det asfalt og belysning, der arbejdes på”, siger Solveig Kappel, der er projektleder for byudviklingsprojektet omkring Jomfrustien.

Kortbilag - banestien

Når denne strækning er fuldført, er det muligt at cykle på cykelsti hele vejen fra Haderslev Havn til Vojens. Der er i løbet af det seneste år lavet krydsningspunkter og cykelstier langs Bredgade, på banestrækningen fra Lindedal til Vinkelvej og nu gennem Jomfrusti-området for omkring 9 millioner kroner, hvoraf de 3,6 millioner er hentet hos staten i Vejdirektoratets cykelstipulje. Herudover er cykelstierne på Ribe Landevej forbedret og der er lavet nye cykelstier på Laurids Skaus Gade.

Arbejdet med supercykelstien langs Jomfrustien skal efter planen være afsluttet i starten af november. Vejene i området vil være farbare i perioden, men der må forventes nogle gener for trafikken, mens arbejdet står på.