Onsdag den 20. januar 2016 var forretningsdrivende og ejere af større ejendomme på Jomfrustien i Haderslev inviteret til fyraftensmøde om den forestående byudvikling og klimatilpasning. Omkring 35 deltog i mødet, hvor de kunne få svar på deres spørgsmål om projektet og melde ind med idéer og synspunkter.

Haderslev Kommune, Provas og Haderslev Erhvervsråd havde onsdag inviteret forretningsdrivende og ejere af større ejendomme på og omkring Jomfrustien en tur i Ridehuset til dialog om det forestående byudviklings- og klimatilpasningsprojekt i området.

”Vi lægger vægt på, at udviklingen af Jomfrustien sker i et bredt og godt samarbejde – både mellem myndigheder og organisationer og jer, som forretningsdrivende, brugere, ejendomsejere og beboere i området. Det er ikke en opgave, vi kan løse eller gennemføre uden samarbejdet”, sagde Søren Rishøj Jakobsen, da han bød velkommen på den politiske styregruppes vegne.

”Det første eksempel på byudvikling i Haderslev er Omfartsvejen, der stadig er i brug i dag og fungerer rigtig godt, så vi er faktisk rigtig gode til det her”, fortsatte kommunaldirektør Willy Feddersen.

Andre eksempler på byudvikling blev også nævnt. Nyeste eksempel er Haderslev Havn, hvor man over en årrække har udviklet området fra en øde erhvervshavn til et område med både kultur, erhverv og beboelse med stor succes. Desuden er Slotsgadekvarteret, der blev saneret i 80’erne og 90’erne, værd at bemærke – et kvarter hvor Ridehuset, hvor mødet blev holdt, er en væsentlig del.

Spørgelysten var stor, og der var blandt flere af de fremmødte enighed om, at det er vigtigt at få håndteret klimaudfordringerne. Til det kommenterede administrerende direktør i Provas, John Mølgaard:

”Vi skal have håndteret det her hurtigst muligt, men vi skal også gøre det smart, så vi får mest muligt for pengene. Derfor er vi nødt til at lave et grundigt forarbejde.”

Udover at få svar på spørgsmål, blev deltagerne opfordret til at melde sig til at deltage i arbejdet med at udvikle en vision for området. Gert Helenius, erhvervsdirektør i Haderslev Erhvervsråd, opfordrede de fremmødte til at melde sig og derved have mulighed for at påvirke udviklingen i området og byen.

”Mere end 80 borgere har allerede meldt sig til at arbejde med visionen inden for emnerne grønt og blåt, kultur og kunst og aktivitet og bevægelse, og hvis vi også kunne få dannet en gruppe med særlige erhvervsinteresser i området, ville det være rigtig godt for projektet, siger projektkonsulent Søren Kistorp fra Haderslev Kommune, der i det daglige står for ledelsen af projektet.

Læs mere, hvis du ønsker at være en del af visionsarbejdet.

Haderslev Kommune er også altid klar til at mødes med enkelte virksomheder og ejere, der ønsker dette.