Vi har lavet en forundersøgelse af projektområdet omkring Jomfrustien. Forundersøgelsen samler den viden, vi har om området, og beskriver de udfordringer og kvaliteter, der er i området i dag.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du opdager fejl eller uklarheder i forundersøgelsen, eller hvis du synes, der mangler noget. Vi håber at din viden kan hjælpe os med at gøre forundersøgelsen så aktuel og korrekt som muligt til den kommende arkitektkonkurrence. Derfor kan du sende eventuelle bemærkninger til lodi@haderslev.dk senest den 1. april 2016.

Forundersøgelsen beskriver de fysiske forhold i området, hvilket skal danne grundlag for arkitektkonkurrencen for Jomfrustien sammen med visionen. Vi vil opdatere forundersøgelsen med ny viden løbende i denne indledende fase af projektet.

Hent forundersøgelsen (30MB)

Opdatering:

Dette er første version af forundersøgelsen. Nyeste version findes under Forundersøgelse.