I forbindelse med nedbør taler man om forskellige typer af regnhændelser. Kort fortalt siger det noget om mængden og intensiteten af den regn, der falder i forbindelse med et skybrud. Ved en 10-års hændelse er mængden og intensiteten af nedbøren mindre, end hvis der eksempelvis er tale om en 100-års hændelse.
Udgangspunktet for det nye regnvandssystem ved Jomfrustien har været, at det skulle være i stand til at håndtere en 60-års hændelse. I december blev det politisk besluttet, at systemet i stedet skal kunne håndtere en 100-års hændelse.

Læs mere om 100-års hændelser og ændringer i nedbørsmængde og intensitet i Danmark her.