Haderslev Kommune og Provas har grebet muligheden for at udvikle en bæredygtig bydel. Vi arbejder med bæredygtighed fordi vi gerne vil have en velfungerende bydel.

Byrådet har i 2018 besluttet at Haderslev Kommune skal arbejdes med FNs verdensmål som ramme for vækst og udvikling. For Jomfrusti-bydelen er der i efteråret 2018 politisk besluttet at der skal arbejdes med omsætning af DGNB bæredygtighedskriterier (DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen) for at øge bæredygtigheden i bydelen.

Bydelens bæredygtighed skal øges på sigt med et fokus på at lykkes med tre overordnede bæredygtighedsmål i planlægningsprocesen for byområdet.

  • Et attraktivt byliv
  • En robust og bæredygtig økonomi
  • En blå-grøn bydel

Læs mere om bæredygtighed på Jomfrustien og DGNB scoping.