Næste anlægsprojekt på Jomfrustien i Haderslev går nu i gang. Provas skal renovere forsyningsledninger til vand og spildevand under den smalle del af Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien. Når arbejdet i jorden er færdigt, afslutter Haderslev Kommune gaden i et helt nyt udtryk som en del af byudviklingsprojektet i området. Strækningen er spærret for trafik, mens arbejdet står på.

I hele perioden er der adgang til samtlige forretninger i gaden til fods. Det vil også fortsat være muligt at parkere i Høppners Gård.

Når arbejdet under jorden er færdigt, bliver gaden opbygget med et helt nyt udtryk. Det er et udtryk, der på sigt vil kunne genkendes i hele området omkring Jomfrustien.

Fortovene opføres i de velkendte gule klinker, man ser på andre fortove i byen, men i en nyere udgave med en mere ru overflade, så den bliver mindre glat i vinterperioden.

Kørebanen opbygges i en ny og grovere, brun klinke, der er mere egnet til biler, men samtidig giver en oplevelse af, at man befinder sig i bymidten. Gaden vil efter renoveringen blive gågade med kørsel tilladt.

Fremover vil regnvandet i gaden løbe i vandrender i stedet for rørledninger under jorden. I den nordlige side vil vandet løbe i en åben vandrende mellem kørebanen og fortovet. På den måde synliggøres vandets betydning i området og er med til at skabe liv og stemning.

Arbejdet forventes afsluttet i oktober 2019.

Læs mere om arbejdet.