Klimasikringen ved Jomfrustien i Haderslev går snart i gang. Starten går på Bygnaf, hvor forsyningsledningerne bliver udskiftet frem til april 2019. Haderslev Kommune og Provas forsøger i fællesskab at minimere generne for byens borgere.

Provas og entreprenøren Nørgaard Anlæg sætter gravemaskinerne i gang ultimo oktober og forventer, at udskiftningen af forsyningsledninger er gennemført i april 2019, hvorefter Haderslev Kommune afslutter med ny vejbelægning. Haderslev Fjernvarme renoverer samtidig deres ledninger, så vejens brugere kun bliver generet mindst muligt. Hele projektet er således efter planen færdig i maj 2019.

Entreprenøren starter i krydset ved Ny Allégade / Bygnaf, arbejder sig derefter op igennem Bygnaf og slutter i krydset ved Teaterstien / Bygnaf. Entreprenøren sørger for, at der kun er opgravet få steder ad gangen, og at hullerne bliver lukket, så snart det er muligt.

Trafikale konsekvenser
Mens entreprenøren graver op i Bygnaf, er der spærret for gennemkørsel på Bygnaf. Det er dog muligt at køre ind til udgravningen fra begge sider, og der er kørende adgang fra Teaterstien til p-pladsen mellem Lagkagehuset (Skallebæk) og Fakta i hele arbejdsperioden (se vedhæftede).

– Vi har meget tidligt i planlægningsforløbet involveret de erhvervsdrivende på Bygnaf, så vi kunne finde fælles fodslag i forhold til adgangsforholdene. Vi har været rigtigt glade for deres input og er landet på en løsning, hvor der er adgang til alle erhvervsdrivende på Bygnaf i hele projektperioden, dog med enkelte undtagelser af højst en uges varighed. Nu håber vi bare, at også vejens brugere vil tage generne i stiv arm, fortæller projektleder Anne Munksgaard Pedersen fra Provas.

Provas oplyser, at der er skiltet omkørsel i hele arbejdsperioden, og at Bygnaf ikke er spærret for gående trafik, men at fodgængere kan risikere at skulle skifte fortov for at komme forbi udgravningen.

Bygnaf_omkoersel_web

Når ledningsrenoveringen er færdig, afslutter Haderslev Kommune vej og fortov med samme belægning, som bliver gennemgående i hele bydelen omkring Jomfrustien.