Den 28. juni bliver masterplanen for det store byudviklings- og klimaprojekt Jomfrustien – Levende rum i Haderslev offentliggjort. Det sker ved et udendørs arrangement, hvor man både kan se og opleve masterplanen.

En færdig masterplan for Jomfrustien – Levende rum i Haderslev ligger nu klar. Vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen tidligere på året er blevet bearbejdet og er resulteret i en både visionær og dristig, men samtidig operationel og robust masterplan for Jomfrusti-området. Masterplane kan danne grundlag for en fremtidig realisering af klimatilpasning og byudvikling af bydelen.

Masterplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Haderslev Kommune og forsyningsselskabet Provas efter et visionsforløb, hvor borgere og erhvervsliv gennem flere velbesøgte arrangemneter og i efterfølgende arbejdsgrupper, har været med til at sætte præg på den retning og udvikling man ønsker for bydelen.

Masterplanens hovedgreb er etablering af et centralt blå-grønt parkrum, der som en kile fra midtbyen til fjorden vil binde bydelene sammen. Den vil samtidig fungere som et attraktivt park- og aktivitetsrum i hverdagene og som klimasikring ved skybrud. Selve Jomfrustien vil fortsat være den trafikale pulsåre, der forbinder bydelene, men området begrønnes og genetableres som en promenade, og der skabes sikre forbindelsesveje på tværs af området for såvel gående, cyklister og bilister. Endelig anvises der muligheder for nye spændende boliger i bydelen Masterplanen er lavet af arkitektfirmaet BCVA med underrådgivning fra ingeniørfirmaerne Orbicon (vandhåndtering) og Rambøll (trafik).
Illustrationen viser masterplanens forslag til den kommende park.

Masterplanen bliver i løbet af juni behandlet politisk af byrådet.

Du kan allerede nu se masterplanen i sin helhed her: Masterplan for Jomfrustien – Levende rum i Haderslev

Masterplanen præsenteres offentligt onsdag 28. juni kl 19.00 ved et udendørs arrangement på den kommunale grund, Jomfrustien 28-34, hvor den ny biograf skal bygges. Her vil masterplanen blive præsenteret på storskærm, og der vil blandt andet være premiere på en animeret præsentationsvideo. Alle er velkomne.

Program for arrangement med præsentation af masterplanen onsdag 28. juni kl 19.00
Moderator: Willy Feddersen, kommunaldirektør
* Velkomst: H. P. Geil, borgmester
* Velkomst: Kjeld Thrane, formand for Provas
* Præsentation af Masterplan: Arkitekterne Arne Cermak Nielsen og Rune Veile fra tegnestuen BCVA
* Afslutning: H. P. Geil

Herefter underholdning ved Kenn Lendings Blues Band.
Haderslev Kommune er vært ved en grillpølse og et krus fadøl/vand.