Der var masser af energi og gejst blandt de lidt over 60 deltagere, der havde fundet vej til VUC Lighthouse på Haderslev Havn for at arbejde med en vision for Jomfrustien.

Arkitektfirmaet MOVE arkitektur stod for programmet på de to workshops, der blev holdt i slutningen af februar og starten af marts, og deltagerne havde en masse viden og idéer, som blev bragt i spil omkring de runde borde. Der blev skrevet på post its og plancher og der blev udvekslet idéer og visioner på tomandshånd og i grupper.

De mange gode idéer og forslag skal nu bearbejdes til det input, der skal med i en samlet vision for at skabe levende rum på Jomfrustien i Haderslev.

Resultatet af de to workshops er “Borgernes vision for Jomfrustien“.

Se billeder fra de to workshops:

IMG_0025_web

IMG_0018_web

IMG_0017_web

IMG_0004_web

IMG_9997_web

IMG_9993_web

IMG_0039_web

IMG_0038_web

IMG_0034_web

IMG_0035_web