Der var masser af energi, gejst og gode ideer blandt de mere end 150 deltagere, der 2. marts 2017 havde fundet vej til Haderslevhus til værkstedsmøde om Jomfrustien – Levende rum i Haderslev.

Haderslev Kommune og Provas havde inviteret alle interesserede til en informations- og arbejdsaften om Jomfrusti-bydelen. På mødet fik man en status på projektet og kunne samtidig kommer med gode idéer og input til det fremtidige arbejde.

Borgmester H. P. Geil bød velkommen til aftenen og understregede, at projektet skal skabes sammen med beboere, brugere, forretningsdrivende, ejendomsejere og mange flere i området. ”De overordnede rammer for projektet er fastlagt af byrådet. Men alt det sjove med selve formgivningen og indretningen af byrummene er netop nu på arkitekternes tegnebord, og vi er stadig åbne for gode idéer”

Arbejdet med masterplanen er i fuld gang, og arkitekterne Arne Cermak Nielsen og Rune Veile fra arkitektfirmaet BCVA, vinderne af arkitektkonkurrencen for Jomfrustiprojektet, gav en spændende status på arbejdet, der laves i tæt samarbejde med Orbicon og Rambøll.

Masterplanen forventes godkendt af byrådet inden sommerferien.

Jomfrustien – Levende rum i Haderslev har fra starten været et projekt, hvor borgere, erhvervsdrivende og andre interesserede har været involveret i arbejdet, og det er Provas og Haderslev Kommunes ønske, at det fortsætter.

Der er en stærk vision om, gennem et tæt samarbejde mellem Haderslev Kommune og Provas, at koble investeringerne i byfornyelse og klimasikring, så der skabes synergi og merværdi for alle parter, borgere, erhverv og ejere.

Jomfrustien ligger som en pulsåre gennem Haderslev by og forbinder midtbyen med havnebydelen. Bydelen trænger til en omfattende byfornyelse. Samtidig er Jomfrustien udpeget som ét af de områder, der skal klimasikres for at kunne håndtere store mængder vand.

Se billeder fra aftenen herunder.

mode1

Mode2

Mode3

Mode4

Mode5

Mode6

Mode7

Mode8

Provas1