Tidligere på året behandlede Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune en række scenarier omkring den fremtidige trafikafvikling i Jomfrusti-bydelen. Jomfrustien, som er omdrejningspunkt for byudviklingsprojektet, er i dag en del af ringruten i Haderslev, men fremadrettet kan det blive Bygnaf, der skal være ringrute. Nu undersøges et nyt scenarie, hvor man omlægger ringruten til en ensretning mod uret på strækningen Teaterstien-Jomfrustien-Allégade-Bygnaf.

De tre ringrutescenarier, der undersøges og præsenteres for Udvalget for Plan og Miljø i marts 2019, er:

Scenarie 0 – ringruten følger det nuværende forløb via Jomfrustien
Scenarie 1 – ringruten omlægges til et forløb via Bygnaf og Allégade
Scenarie 5 –  ringruten omlægges til en ensretning mod uret på strækningen Teaterstien-Jomfrustien-Allégade-Bygnaf

Udvalget for Plan og Miljø vil i marts 2019 træffe endelig beslutning om, hvilket af de tre ringrute-scenarier, man vil etablere gennem Jomfrusti-bydelen.