Hvor skal hovedtrafikåren omkring den centrale del af Haderslev by fremover gå? Det var ét af de store spørgsmål, Udvalget for Plan og Miljø behandlede på deres møde i mandags. Scenarierne går på at bevare Jomfrustien som ringvej eller ændre forløbet af ringvejen, så det fremover skal være Bygnaf, der skal være en del af hovedfærdselsåren.

Området omkring Jomfrustien skal over de næste år omdannes; det skal klimasikres og bydelen skal binde midtbyen bedre sammen med havnen. Haderslev Kommune har sammen med borgerne udviklet en vision for området, som er blevet til en masterplan, der nu skal omsættes til virkelighed. Før det kan ske, skal der tages beslutninger om, hvordan trafikken i området fremover skal afvikles.

”Vi ved fra vores trafikanalyse, at der vil komme mere trafik i området i fremtiden. Samtidig vil vi gerne binde havnen og byen bedre sammen for cyklister og fodgængere, så vi skal have lavet en løsning, der er gearet til den fremtidige trafikmængde, men som også tager hensyn til, at området skal være godt at opholde og bevæge sig i”, siger Benny Bonde, formand for Udvalget for Plan og Miljø.

Administrationen har udarbejdet flere scenarier for trafikafvikling i området, som udvalget kunne tage stilling til. Af disse arbejder man nu videre med to scenarier, som er en ringrute enten ad Jomfrustien eller ad Bygnaf.

”Fordelen ved at bevare trafikken på Jomfrustien er, at det er lidt billigere, mens fordelen ved at omlægge den til Bygnaf er, at den park, som i masterplanen for Jomfrustien udgør hjertet i bydelen, bliver mere fredelig. Men vi mangler at få undersøgt nærmere, hvad placeringen af ringruten kommer til at betyde for muligheden for at tiltrække investorer til at bygge boliger i området, som masterplanen også lægger op til” siger Benny Bonde.

Den fremtidige placering af ringruten skal også forbedre krydset ved Bygnaf, Teaterstien og supercykelstien.

Derudover så Udvalget for Plan og Miljø på deres møde på en ny parkeringsanalyse for Haderslev by, der viser, at der er et øget pres på de offentlige parkeringspladser. Arbejdet med at øge kapaciteten på p-pladserne i Haderslev by kommer også til at indgå i det fremtidige arbejde med Jomfrustien. Der er dog endnu ikke taget stilling til hvor eller hvordan, parkering bliver indrettet.

”Nu har vi tallene sort på hvidt, hvor vi kan se, at der er og bliver et behov for mere parkering i Haderslev by, så nu skal vi have undersøgt og beskrevet de relevante løsninger”, siger Benny Bonde.