Den 1. september fik byudviklings- og klimatilpasningsprojektet omkring Jomfrustien ny projektleder. Den tidligere projektleder gik på pension, og i stedet skal opgaven nu løses af Solveig Kappel, der er ansat i Haderslev Kommunes afdeling Sekretariat og Udvikling.

Jomfrustien – Levende rum i Haderslev – er et byudviklings- og klimatilpasningsprojekt i Haderslev by. Området omkring Jomfrustien skal klimatilpasses, så det er rustet til fremtidens klimaudfordringer. Fremover er det Solveig Kappel, der som ny projektleder skal sørge for, at visionerne for området føres ud i livet.

Solveig kommer fra en stilling ved Sønderjysk Landboforening, hvor hun de seneste år har arbejdet med projektrådgivning og fundraising. Hun er uddannet agronom, og har også tidligere arbejdet både med planlægning og naturgenopretning i det åbne land ved det tidligere Sønderjyllands Amt.

”Vi valgte Solveig, fordi den erfaring, hun bringer med sig, er relevant på mange områder af projektet. Hun har erfaring med projektledelse, fundraising, ejendomshandel og lovgivning på plan- og miljøområdet. Og så er hun et menneske, der brænder for de ting, hun går ind i, og det er præcis den energi, vi har brug for i projektet”, siger Merete Skovgaard-Jensen, der er chef for Sekretariat og Udvikling i Haderslev Kommune.

Solveig bor med sin mand, Nis K. Skau, på deres landbrug i Maugstrup, hvor de begge er meget involverede i lokalsamfundet, herunder i Multihuset i Simmersted. Sammen har de fire børn, der efterhånden alle er flyttet hjemmefra.