foto ophængning 100517Jomfrusti-projektet etablerer i samarbejde med Billedkunstrådet og Billedkunstlinjen på UC Syd en midlertidige lommepark med 8 flotte kunstværker ved busstationen. 

Projektet er et såkaldt ”Samskabelsesprojekt” med etablering af en lille midlertidig ”lommepark” på banestien ved Teaterstien/busterminalen, med udsmykning på skelvæggen med 8 store flotte kunstværker med temaet ”Efter reformationen”. 

Projektet er et initiativ fra Billedkunstrådet i samarbejde med billedkunstlærer Dorte Rizzi fra UC Syd og studerende med billedkunst som linjefag.
Projektet finansieres fra Jomfrustiens midlertidighedspulje og reformationspuljen.

Billedkunstrådet holder Fernisering d. 23. maj kl. 14.30 i lommeparken.
Her vil Allan Emiliussen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid formelt åbne parken med de 8 kunstværker, og de studerende vil fortælle om den kunstneriske proces bag og valg af motiv for de enkelte kunstværker. Alle er velkomne.  

Lommeparken bliver, udover de 8 kunstværker, indrettet med bordebænkesæt, plantekummer og Provas monterer en drikkevandsfontæne  

Lommeparken er midlertidig og bliver fjernet igen, når anlægsarbejdet med cykelstien går igang i løbet af efteråret. 

Street Art, gadekunst eller urban kunst er udsmykning udført eller placeret udedørs i det offentlig rum, hvor værkerne har mulighed for at spille sammen med omgivelserne og medvirker til at skabe et inspirerende byrum.

Vi håber, at lommeparken vil blive en lille oase/venteplads for turister, buspassagerer og andre borgere i sommerens løb med mulighed for en tår vand til tørsten.