Den strategiske styregruppe for Jomfrustien, der består af medlemmer af Haderslev Byråd og Provas’ bestyrelse, er blevet forstærket med tre medlemmer fra det lokale erhvervsliv.

Det er ejendomsmægler og partner i Nordicals, René Damkjær, biografdirektør i Kosmorama6100, Torben Jølnæs, og administrerende direktør i entreprenørfirmaet Bo Michelsen A/S, Søren Rasmussen, der er trådt ind i styregruppen og fremover skal være med til at træffe de langsigtede beslutninger for byudviklingsområdet omkring Jomfrustien i Haderslev.

”Vi har haft det første styregruppemøde, og det tegner til at blive et rigtig godt samarbejde. Vi har siden opstarten af projektet i 2015 haft stor fokus på at inddrage det omkringliggende samfund, og det arbejde fortsætter vi nu ved at invitere erhvervslivet med i dialogen. De har nogle erfaringer og en viden, der er afgørende for, at vi lykkes med at omdanne bydelen, og jeg er rigtig glad for, at de har lyst til at være med”, siger borgmester i Haderslev Kommune, H. P. Geil.

De tre nye medlemmer er udpeget af borgmesteren efter byrådet tidligere i år besluttede at udvide styregruppen.