Tirsdag den 3. maj 2016 godkendte et enigt byråd i Haderslev Kommune visionen for Jomfrustien.

Visionen for Jomfrustien er blevet skabt gennem en politisk og en administrativ styregruppe i samspil med beboere, brugere, ejere, erhvervsdrivende og mange andre i hele kommunen.

I visionen tydeliggør Haderslev Kommune og Provas, at området omkring Jomfrustien skal udvikle sig til at blive en attraktiv og spændende del af byen. Området skal skabe sammenhæng og bykvalitet ved at forbinde de forskellige områder, så byudvikling og klimatilpasning og udviklingen af en trafikal infrastruktur på modig vis giver gode rammer for såvel de nuværende behov og aktiviteter som fremtidens krav og ønsker til det gode og klimasikrede byområde.

Visionen er grundlaget for den kommende indsats. Den består af selve visionen, der hedder Jomfrustien – Levende rum i Haderslev og fem underbyggende forklaringer:

  • Levende rum
  • Modighed og ’det vi ikke kender i dag’
  • Mangfoldig og eksperimenterende sammen med brugere og erhvervsliv
  • Særlig identitet, karakter af transitområde og behov for klimatilpasning
  • Tæt bebygget, åbent og imødekommende

Læs mere og se hele visionen.

Du kan også se byrådets behandling af visionen på byrådsmødet på haderslev.dk og høre, hvad politikerne sagde om projektet – visionen blev behandlet som punkt 7, og du kan klikke dig frem til punktet.

En stor del af udviklingen af Jomfrustien består af at søge nye veje for samskabelse med brugerne, hvilket i den kommende tid vil have fokus på midlertidige aktiviteter i området.

Grundlæggende for projektet er Haderslev Kommunes vision om blandt at skabe innovation og udvikling gennem aktivt medborgerskab og attraktiv og varieret bosætning og gode levesteder på et fundament af bæredygtighed og sundhed.

Visionen bliver nu en del af grundlaget for den åbne arkitektkonkurrence om en masterplan for området, der udskrives i begyndelsen af juni. Vi forventer af offentliggøre resultatet omkring november 2016.