Nu starter arbejdet med en vision for Jomfrustien

Hvad skal Jomfrustien gøre for Haderslev by? Hvordan skaber vi bedst sammenhæng mellem by og havn? Hvordan skaber vi et levende og attraktivt område? Disse spørgsmål og mange flere har vi brug for din hjælp til at besvare.

Med andre ord vil vi gerne give dig mulighed for at være med til at udvikle Jomfrustien fra første færd. Derfor inviterer vi alle interesserede til at deltage i at udvikle visionen for Jomfrustien.

Vi afholder to workshops:

Onsdag den 24. februar 2016 og torsdag den 3. marts 2016.

Begge gange klokken 17-21 på VUC Syd, Christian X’s Vej 36, Haderslev.

Arkitektfirmaet MOVE har tilrettelagt to aftener, hvor vi inspireres, tænker store tanker og kommer helt ned på (i) jorden.

På den første workshop arbejder vi i tilfældige grupper og alle kommer med op i ”drone-højde” og arbejder inden for emnerne Kunst og Kultur, Grønt og Blåt samt Bevægelse og Aktivitet. Vi skal have alle de gode idéer frem.

På workshop nummer to skal vi blive lidt mere konkrete, og der kommer vi til at arbejde i dybden med de emner, I har valgt og har interesse i.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i arrangementet, men vi kan ved meget stor interesse blive nødt til at lukke for tilmeldinger.

Tilmelding
Vi serverer en sandwich i løbet af aftenen. Af hensyn til forplejning vil vi gerne have en tilmelding fra dig, hvis du kommer.

Send dit navn og din e-mailadresse til til su@haderslev.dk for at tilmelde dig og skriv gerne, om du deltager begge aftener, hvilket vi naturligvis håber på. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 18. februar 2016.

Vi ser frem til et godt arbejde, hvor vi sammen skal udvikle omkring Jomfrustien i Haderslev.