Borgernes vision for området

På to workshops på VUC Syd i Haderslev i februar og marts, arbejdede mere end 60 borgere sammen om at generere idéer og samle ønsker og drømme for området omkring Jomfrustien. Det er nu blevet til borgernes vision for området.

MOVE arkitekter ledte slagets gang, og inspirerede og motiverede deltagerne til at tænke stort og bredt, men også komme med mere konkrete forslag.

Alle inputs fra de to workshops findes her i en opsamling fra borgernes visions-workshops.

Materialet danner grundlag for den samlede vision for området, der danner grundlag for arkitektkonkurrencen om en masterplan for området.

Status

Proces for projektet

ideer