Forundersøgelse

Hvad er en forundersøgelse?

Vi har lavet en forundersøgelse af projektområdet omkring Jomfrustien. Den beskriver de fysiske forhold, som er i området i dag ud fra et byudviklings- og klimatilpasningsperspektiv.

Vi har registreret de forhold, som er væsentlige i forhold til byudvikling, hvilket omfatter den bebyggelsessammensætning, terræn, rumligheder, byrum, arkitektur, funktioner og trafik i området. Derudover har vi undersøgt projektområdet i forhold til både den historiske udvikling og de gældende planforhold i området.

Vi redegør i forundersøgelsen for forhold som har betydning for mulighederne for at lave klimatilpasning som afstrømningsoplande, grundvand, havvand og beregningsmodel over hvor regnvandet samler sig på overfladen ved ekstremregnhændelser. Vi beskriver også overordnet, hvordan en række forskellige kendte klimatilpasningstiltag umiddelbart vil kunne indgå i området, for at vise muligheder i området.

Hent forundersøgelsen

Forundersøgelsen skal bruges til baggrundsviden om projektområdet, som vi vil opdatere med ny viden løbende i denne indledende fase af projektet. Forundersøgelsen tager ikke stilling til hvad der skal i Jomfrusti-området, dette sker gennem visionen og arkitektkonkurrencen.

Hent forundersøgelsen (30 MB) – opdateret 8. april 2016

icon-pdf

Status

Proces for projektet

ideer