Masterplan

Se masterplan for Jomfrustien live

Se hele masterplanen (pdf)

Se masterplanens hovedlinjer (pdf)

Hvad er en masterplan?
Masterplanen er byrådets samlede, overordnede helhedsplan for, hvordan Jomfrustien kan udvikles og omdannes rent fysisk.

En masterplan er ikke en juridisk bindende plan, men en vision for den ønskede udvikling, der anviser ramme og retning for den byudvikling som ønskes.

Masterplanen for Jomfrustien er udarbejdet af arkitektfirmaet Urban Power i et tæt samarbejde mellem Haderslev Byråd, Forsyningsselskabet Provas og Haderslev Erhvervsråd.

Status

Proces for projektet

ideer