Masterplan

Hvad er en masterplan?
En masterplan er kommunalbestyrelsens samlede overordnede helhedsplan for, hvordan byen eller et byområde kan udvikles og omdannes rent fysisk.
En masterplan er ikke en juridisk bindende plan, men en vision for den ønskede udvikling, der anviser ramme og retning for den byudvikling som ønskes. En masterplan kan hermed sikre, at efterfølgende lokalplaner for mindre områder bidrager til den samlede udvikling af byen.  
 

Masterplanen for Jomfrusti-området er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Haderslev Byråd, Forsyningsselskabet Provas og Haderslev Erhvervsråd. Masterplanen er vedtaget af et enigt byråd juni 2017

Se den fulde masterplan

Se masterplanens hovedlinjer

Se masterplanen live

Masterplanen for Jomfrustien – Levende rum i Haderslev, er udarbejdet for Haderslev Kommune og forsyningsselskabet Provas af arkitektfirmaet BCVA med rådgivning fra ingeniørfirmaerne Orbicon (klimatilpasning) og Rambøll (trafik).

 

 

 

 

 

 

 

Status

Proces for projektet

ideer