Bygnaf

Vi udskifter forsyningsledninger og klimasikrer

Bygnaf, der løber parallelt med Jomfrustien, er det første sted i området, der klimasikres. Alle ledninger er blevet renoveret, og vej og fortov i nordsiden forventes anlagt i april 2019. Byggepladsen i Håndværkerparken bliver overtaget af den entreprenør, der kommer til at stå for at udføre projektet i den indre Jomfrusti.

Tidsplan

Oktober 2018 – maj 2019. Provas udskifter forsyningsledninger, og Haderslev Fjernvarme renoverer samtidig deres ledninger, så vejens brugere kun bliver generet én gang. Når ledningsrenoveringen er færdig, afslutter Haderslev Kommune vej og fortov med samme belægning, som vil blive gennemgående i hele bydelen omkring Jomfrustien.

Trafik og tilgængelighed

Der er adgang til alle erhvervsdrivende på Bygnaf i hele projektperioden, dog med enkelte undtagelser af højst en uges varighed. Der er skiltet omkørsel i hele arbejdsperioden, og Bygnaf er ikke spærret for gående trafik. Dog kan fodgængere risikere at skulle skifte fortov for at komme forbi udgravningen.

 

Kontakt

Provas – Anne M. Pedersen, anmp@provas.dk, 21 41 90 68
Haderslev Kommune – Rune Forum, rufo@haderslev.dk , 74 34 23 01