Bygnaf

Vi har udskiftet forsyningsledninger og klimasikret

Bygnaf, der løber parallelt med Jomfrustien, er det første sted i området, der er klimasikret. Alle ledninger er blevet renoveret, og vej og fortov i nordsiden er nyanlagt i foråret 2019.

Projektet er afsluttet

Provas har udskiftet forsyningsledninger, og Haderslev Fjernvarme har samtidigt renoveret deres ledninger, så vejens brugere kun bliver generet én gang. Efter ledningsrenoveringen, har Haderslev Kommune afsluttet det ene fortov med en smuk belægning i et mønster og med materialer fra Jomfrustiens designmanual. Vi vender tilbage til Bygnaf, når der er taget politisk stilling til, hvor ringruten i området skal gå, og så skal der også i fremtiden laves signalanlæg.

belægning2         belægning