Bygnaf

Vi har udskiftet forsyningsledninger og klimasikret

Bygnaf, der løber parallelt med Jomfrustien, er det første sted i området, der er klimasikret. Alle ledninger er blevet renoveret, og vej og fortov i nordsiden er nyanlagt i foråret 2019. Byggepladsen i Håndværkerparken er overtaget af den entreprenør, der står for at udføre projektet i den smalle ende af Jomfrustien.

Projektet er afsluttet

Provas har udskiftet forsyningsledninger, og Haderslev Fjernvarme har samtidigt renoveret deres ledninger, så vejens brugere kun bliver generet én gang. Efter ledningsrenoveringen, har Haderslev Kommune afsluttet vej og fortov med en belægning, som vil blive gennemgående i hele bydelen omkring Jomfrustien.

belægning2         belægning