Bygnaf

Vi udskifter forsyningsledninger og klimasikrer

Bygnaf, der løber parallelt med Jomfrustien, er det første sted i området, der klimasikres.

Tidsplan

Oktober 2018 – maj 2019. Provas udskifter forsyningsledninger, og Haderslev Fjernvarme renoverer samtidig deres ledninger, så vejens brugere kun bliver generet én gang. Når ledningsrenoveringen er færdig, afslutter Haderslev Kommune vej og fortov med samme belægning, som vil blive gennemgående i hele bydelen omkring Jomfrustien.

Trafik og tilgængelighed

Entreprenøren starter i krydset ved Ny Allégade / Bygnaf, arbejder sig derefter op igennem Bygnaf og slutter i krydset ved Teaterstien / Bygnaf. Entreprenøren sørger for, at der kun er opgravet ét sted ad gangen, og at der bliver lukket, så snart det er muligt.

Mens entreprenøren graver op i Bygnaf, er der spærret for gennemkørsel på Bygnaf. Det er dog muligt at køre ind til udgravningen fra begge sider, og der er kørende adgang fra Teaterstien til p-pladsen mellem Lagkagehuset og Fakta i hele arbejdsperioden.

Der er adgang til alle erhvervsdrivende på Bygnaf i hele projektperioden, dog med enkelte undtagelser af højst en uges varighed.

Der er skiltet omkørsel i hele arbejdsperioden, og Bygnaf er ikke spærret for gående trafik, men fodgængere kan risikere at skulle skifte fortov for at komme forbi udgravningen.

Bygnaf_omkoersel_web

Kontakt

Provas – Anne M. Pedersen, anmp@provas.dk, 21 41 90 68
Haderslev Kommune – Rune Forum, rufo@haderslev.dk , 74 34 23 01