Den indre del af Jomfrustien

Om projektet

Projektet er et af de første projekter i forbindelse med klimasikringen af Jomfrustien. Renoveringen af gaden sker i tråd med den vedtagne masterplan.

Projektet omfatter renovering af hele gaden. Det fremtidige gadeforløb udføres i en samlende flade fra facade til facade, der giver en mere fleksibel anvendelse af gaderummet.

I forbindelse med udførelsen af projektet udskifter Provas forsyningsledningerne.

Vi er i gang med projekteringen.

Udsnit_af_gaden_fra_masterplanen

Tidsplan

Vi forventer at starte i april 2019 og afslutte i oktober 2019.

Sted

Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien.

Kontakt

Haderslev Kommune – Maiken Henningsen, 74 34 23 31, maik@haderslev.dk

Provas – Tommy Schultz, 76 64 86 24, tosc@provas.dk

Nyheder

IMG_2413_web

Klimasikring ved Jomfrustien starter nu

Klimasikringen ved Jomfrustien i Haderslev går snart i gang. Starten går på Bygnaf, hvor forsyningsledningerne bliver udskiftet frem til april 2019. Haderslev Kommune og Provas forsøger i fællesskab at minimere generne for byens borgere. Provas og entreprenøren...
Læs mere
IMG_2407_web

Supercykelsti: Cyklister får mere grønt at kigge på

Nu er det blevet tid til at plante nyt langs supercykelstien i Haderslev. Det indebærer dog også, at fire træer i området må fældes. Det er rækken af platantræer mellem supercykelstien og Håndværkerparken, der skal tyndes ud, så der bliver plads til, at de...
Læs mere
maj2016

Hvor skal trafikken omkring Jomfrustien køre?

Hvor skal hovedtrafikåren omkring den centrale del af Haderslev by fremover gå? Det var ét af de store spørgsmål, Udvalget for Plan og Miljø behandlede på deres møde i mandags. Scenarierne går på at bevare Jomfrustien som ringvej eller ændre forløbet af ringvejen, så...
Læs mere
IMG_2413_web

Kloakrenovering starter på Bygnaf

Haderslev Kommune og Provas går nu i gang med omfattende kloakrenovering i Haderslev By. Arbejdet, der varer frem til marts 2019, er første etape i klimasikringen af Jomfrustien. Der ligger en gammel kloakledning under Bygnaf, som kommer fra Teaterstien i Haderslev....
Læs mere
maj2016

Jordbund og grundvand undersøges på Jomfrustien

I ugerne 33 til 36 foretages omkring 100 boringer på og omkring Jomfrustien i Haderslev. Jordbunds- og grundvandsforholdene skal undersøges som et led i byudviklingsprojektet Jomfrustien – Levende rum i Haderslev. Det vil kunne mærkes lidt i trafikken, når...
Læs mere
frederikshavnkom besøg

Frederikshavn Kommune på inspirationstur

26 gæster fra Frederikshavn Kommune var sidste fredag på inspirationstur i Haderslev for at se og høre om byudviklingsprojekter. Anders Sanderbo, Heidi Møller og Mette Zippora Leth Schmidt guidede gæsterne gennem den gamle bydel, gennem Jomfrustien og endte på Havnen....
Læs mere
IMG_3498_800_px_brede

Nye hænder tager over

Jomfrustiprojektet har efter vedtagelse af masterplanen bevæget sig ind i en ny fase hvor masterplanen skal konkretiseres. Projektet har derfor skiftet hænder. Mette Zippora Leth Schmidt fra Planafdelingen, Teknik og Miljø har taget over på projektledelsen, mens...
Læs mere
IMG_9392_web

Supercykelstien er indviet

Lørdag den 11. november 2017 var en masse børn, unge gamle og dem midt i mellem mødt op på Jomfrustien til indvielsen af den nye supercykelsti. Det var en festlig formiddag med taler, kaffe og kage og ikke mindst urban mountainbike streetrace med Funsters – Ung...
Læs mere
Streetdom indvendig

50 byplanlæggere fra hele landet så og hørte om bykvalitet og havneomdannelse i Haderslev

Haderslev Kommune var 6. okt. 2017 vært for en vellykket byplanudflugt med deltagelse af 50 byplanlæggere fra hele landet. Udflugten var en del af det årlige byplanmøde. Årets tema var “Business og bykvalitet” og selve konferencen blev afholdt i Fredericia...
Læs mere
regnvand_lille

Se masterplanen live

Se film med præsentation af fremtidens Jomfrusti, sådan som det ser ud i masterplanen, der netop er godkendt af Haderslev...
Læs mere