Den smalle del af Jomfrustien

Om projektet

Byudviklingen i området skal gøre Jomfrustien mere klimasikker og indbydende at færdes på. Projektet er et af de første projekter i forbindelse med klimasikringen af Jomfrustien.

På strækningen fra Nørregade til Teaterstien skal vi renovere forsyningsledninger (kloak og vand). Derefter etablerer vi nye teglklinkebelægninger i hele gadens bredde. Vi fjerner gadens vejbrønde, så regnvandet fremover vil løbe i vandrender, som etableres i gaden. I den forbindelse afkobler vi tagnedløb fra de underjordiske rørledninger og tilføjer fodbøjninger.

illustration

 

Tidsplan

Arbejdet forventes udført i perioden 13. maj 2019 til oktober 2019.

Adgang

I løbet af arbejdets udførelse vil det være nødvendigt at spærre forskellige områder af. Arbejdets udførelse kan inddeles i 3 etaper.

Etape 1 forventes igangsat mandag den 27. maj. Arbejdet forventes at vare en måned.

I etape 1 spærres Jomfrustien ved Teaterstien, så der ikke kan køres til Høppners Gård fra Teaterstien.

Adgang til parkeringspladsen Høppners Gård vil i denne periode være via Nørregade -> Jomfrustien. I den forbindelse fjernes ensretningen og der etableres parkeringsforbud i gaden, så to køretøjer kan passere hinanden i gaden.

Vi etablerer gangstier, så fodgængere kan færdes gennem gaden og frem til dens ejendomme i hele perioden.

PowerPoint-præsentation

I etape 2 skal der udføres ledningsarbejder i krydset Teaterstien/Jomfrustien, hvorved den ene kørebane på Teaterstien afspærres til arbejdet og der opsættes signalanlæg for regulering af trafikken. Dette arbejde varer ca. en uge.

Adgang til parkeringspladsen Høppners Gård vil i denne periode også være via Nørregade -> Jomfrustien.

Vi etablerer gangstier, så fodgængere kan færdes gennem gaden og frem til dens ejendomme i hele perioden.

PowerPoint-præsentation

I etape 3 er Jomfrustien spærret helt for trafik fra Nørregade til Teaterstien. Der er i perioden adgang til Parkering i Høppners Gård fra Teaterstien. Afspærringen varer frem til arbejdet afsluttes i oktober 2019.

PowerPoint-præsentation

Parkering

Der vil være kørende adgang til den offentlige parkeringsplads Høppners Gård i hele anlægsperioden. Der er ca. 60 parkeringspladser i Høppners Gård og tidsbegrænsningen på parkeringspladsen er 2 timer.

Vi udvider antallet af handicappladser tættest på Jomfrustien i anlægsperioden. Indehavere af et handicapskilt må parkere ubegrænset på parkeringspladser med tidsbegrænsning på 1 timer eller derover.

Derudover er der ca. 140 parkeringspladser uden tidsbegrænsning i håndværkerparken.

Sted

Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien.

Rådgiver

Sweco

Entreprenør

Nørgaard Anlæg

Kontakt

Haderslev Kommune – Maiken Henningsen, 74 34 23 31, maik@haderslev.dk

Provas – Tommy Schultz, 76 64 86 24, tosc@provas.dk

Nørgaard Anlæg, 7542 2785, mail@na-ribe.dk

Nørgaard Anlæg – Ulrik Germundsson, ug@na-ribe.dk

Ulrik er formand på pladsen. Han vil være behjælpelig i forhold til spørgsmål og andre relevante ting, som måtte opstå undervejs i projektet.

Præsentation fra infomødet den 8. maj

Den 8. maj 2019 holdt Haderslev Kommune og Provas et informationsmøde for beboere og erhvervsdrivende i området.
Hent præsentationen fra mødet.

Nyheder

Jomfrustien_2016_web

Jomfrustiens smalle del klimasikres

Næste anlægsprojekt på Jomfrustien i Haderslev går nu i gang. Provas skal renovere forsyningsledninger til vand og spildevand under den smalle del af Jomfrustien fra Nørregade til Teaterstien. Når arbejdet i jorden er færdigt, afslutter Haderslev Kommune gaden i et...
Læs mere
_G4A7944_2

Nyt scenarie for trafikafvikling gennem Jomfrustien undersøges

Tidligere på året behandlede Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune en række scenarier omkring den fremtidige trafikafvikling i Jomfrusti-bydelen. Jomfrustien, som er omdrejningspunkt for byudviklingsprojektet, er i dag en del af ringruten i Haderslev, men...
Læs mere
billede_hjemmeside

Jomfrustien skal være bæredygtig

Haderslev Kommune og Provas har grebet muligheden for at udvikle en bæredygtig bydel. Vi arbejder med bæredygtighed fordi vi gerne vil have en velfungerende bydel. Byrådet har i 2018 besluttet at Haderslev Kommune skal arbejdes med FNs verdensmål som ramme for vækst...
Læs mere
IMG_2413_web

Klimasikring ved Jomfrustien starter nu

Klimasikringen ved Jomfrustien i Haderslev går snart i gang. Starten går på Bygnaf, hvor forsyningsledningerne bliver udskiftet frem til april 2019. Haderslev Kommune og Provas forsøger i fællesskab at minimere generne for byens borgere. Provas og entreprenøren...
Læs mere
IMG_2407_web

Supercykelsti: Cyklister får mere grønt at kigge på

Nu er det blevet tid til at plante nyt langs supercykelstien i Haderslev. Det indebærer dog også, at fire træer i området må fældes. Det er rækken af platantræer mellem supercykelstien og Håndværkerparken, der skal tyndes ud, så der bliver plads til, at de...
Læs mere
maj2016

Hvor skal trafikken omkring Jomfrustien køre?

Hvor skal hovedtrafikåren omkring den centrale del af Haderslev by fremover gå? Det var ét af de store spørgsmål, Udvalget for Plan og Miljø behandlede på deres møde i mandags. Scenarierne går på at bevare Jomfrustien som ringvej eller ændre forløbet af ringvejen, så...
Læs mere
IMG_2413_web

Kloakrenovering starter på Bygnaf

Haderslev Kommune og Provas går nu i gang med omfattende kloakrenovering i Haderslev By. Arbejdet, der varer frem til marts 2019, er første etape i klimasikringen af Jomfrustien. Der ligger en gammel kloakledning under Bygnaf, som kommer fra Teaterstien i Haderslev....
Læs mere
maj2016

Jordbund og grundvand undersøges på Jomfrustien

I ugerne 33 til 36 foretages omkring 100 boringer på og omkring Jomfrustien i Haderslev. Jordbunds- og grundvandsforholdene skal undersøges som et led i byudviklingsprojektet Jomfrustien – Levende rum i Haderslev. Det vil kunne mærkes lidt i trafikken, når...
Læs mere
frederikshavnkom besøg

Frederikshavn Kommune på inspirationstur

26 gæster fra Frederikshavn Kommune var sidste fredag på inspirationstur i Haderslev for at se og høre om byudviklingsprojekter. Anders Sanderbo, Heidi Møller og Mette Zippora Leth Schmidt guidede gæsterne gennem den gamle bydel, gennem Jomfrustien og endte på Havnen....
Læs mere
IMG_3498_800_px_brede

Nye hænder tager over

Jomfrustiprojektet har efter vedtagelse af masterplanen bevæget sig ind i en ny fase hvor masterplanen skal konkretiseres. Projektet har derfor skiftet hænder. Mette Zippora Leth Schmidt fra Planafdelingen, Teknik og Miljø har taget over på projektledelsen, mens...
Læs mere