Åben idékonkurrence

Haderslev Kommune og Provas afholdte i samarbejde med Arkitektforeningen hen over sommeren 2016 en åben idékonkurrence for forslag til byudvikling og klimatilpasning af området omkring Jomfrustien. Med den åbne idekonkurrence ”Jomfrustien – Levende rum i Haderslev” blev alle indbudt til at indkomme med forslag.

Deltagerne i idékonkurrencen skulle anvise løsninger for klimatilpasning for Jomfrusti-området til håndtering af skybrud og samtidig binde den gamle middelalder-bydel sammen med den nye havnefront og skabe grobund for en levende og mangfoldig udvikling af byområdet.

Forslagene blev bedømt på kvaliteten i de konceptuelle løsninger til byplanstrategi, masterplan, klimatilpasning, trafikale forhold og arkitektur, jævnfør beskrivelse, krav og materialet i hæftet med idekonkurrencen og hæftet med forundersøgelser udarbejdet af Haderslev Kommune og Provas.

Hent materialet til idékonkurrencen.

De indkomne forslag i idékonkurrencen er blevet bedømt af en dommerkomité sammensat af medlemmer fra den politiske styregruppe for Jomfrustiprojektet, tre fagdommere udpeget af Arkitektforeningen samt sagkyndige rådgivere.

Status

Proces for projektet

ideer