Vinder af idékonkurrencen

De indkomne forslag i idékonkurrencen er blevet bedømt af en dommerkomité sammensat af medlemmer fra den politiske styregruppe for Jomfrustiprojektet, tre fagdommere udpeget af Arkitektforeningen samt sagkyndige rådgivere.

Deltagerne i idékonkurrencen skal anvise løsninger for fremtidig byudvikling og klimatilpasning af Jomfrustiområdet til håndtering af skybrud og samtidig binde den gamle middelalderbydel sammen med den nye havnebydel.

Dommerkomiteen har med faglig assistance fra Arkitektforeningen udpeget tre vinderforslag, der er premieret.

Vinder af idékonkurrencen blev tegnestuen BCVA v. Bjelke+Cermak+Veile Architecture, der efterfølgende har bistået Haderslev Kommune og Provas med udarbejdelse af en egentlig helhedplan for Jomfrustiområdet.

Se dommerkommitéens faglige vurdering af de tre vinderprojekter samt præmieringen.

Se vinderforslagene i deres fulde omfang.

Dommerbetænkningen er udarbejdet af Haderslev Kommune og Provas i samarbejde med Arkitektforening.

Status

Proces for projektet

ideer