Midlertidige aktiviteter

Jomfrustien er et stort og langvarigt byudviklingsprojekt, derfor bruger vi allerede nu midlertidige aktiviteter, installationer, arrangementer og byrumseksperimenter til at skabe levende rum og få input til udviklingen af projektet og området.

Midlertidige aktiviteter kan være alt fra et arrangement af et par timers varighed til et anlæg, som bruges i flere år. Det kan være en byfest, en boldboldbane, en legeplads, midlertidig infrastruktur, som indbyder til bevægelse, en kunstudstilling, et udekøkken, en bænk, nye rum til eksisterende foreninger. Kort sagt alt som er med til at transformere området og skabe nyt byliv før et nyt byområde bliver etableret.

Midlertidige aktiviteter skabes sammen med borgerne. Vi har ikke en færdig plan, men vi vil gerne sætte rammerne og teste forskellige faciliteter og aktiviteter i byrummene omkring Jomfrustien. Derved håber vi at blive klogere på, hvordan området omkring Jomfrustien skal udforme sig.

Under de overordnede temaer: Kunst & Kultur, Aktivitet & Bevægelse og Grønt & Blåt afholder vi i løbet af 2016 tre forskellige arrangement-rækker. Her vil vi med midlertidige aktiviteter, installationer og eksperimenter teste, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem by og havn i Jomfrusti-området. Og vi vil gerne gøre det sammen med dig!

Hvis du vil vide hvornår og hvordan du kan give en hånd med til midlertidige aktiviteter i området, kan du løbende få information via vores nyhedsbrev.

Har du selv en god idé til midlertidige aktiviteter, installationer eller eksperimenter på Jomfrustien, som kan bidrage til byudviklingen i området og Jomfrusti-projektet?
Vi har en pulje til midlertidige aktiviteter i forbindelse med Jomfrusti-projektet. Læs mere om puljen og hvordan du kan søge den.