Vision

Haderslev Kommune og Provas fælles vision for Jomfrusti bydelen er at skabe en levende bydel med en ny identitet samt bedre sammenhæng mellem Haderslev bykerne og den nye havnebydel. Projektets primære fokus er på Jomfrustien og tilstødende arealer, hvor der ved anvendelse af bæredygtige klimatilpasningstiltag, infrastrukturforbedringer og en byfornyelsesindsats som løftestang, ønskes en samlet byudvikling.

Området

Konkurrenceomraadet maj 2016

Det område, som indgår i forundersøgelsen, er ca. 25 ha. Områdeafgrænsningen er foreløbig og kan ændre sig og/eller blive opdelt i delområder, når vi får mere viden om området.
Selve Jomfrustien er lige knap 1 km lang og følger en helt lige øst-vestligt retning. De første 160 meter af Jomfrustien fra Nørregade er tæt bebygget, og resten af strækningen ligger mere åben. Området er meget sammensat hvad angår skala, rumligheder, arkitektur, funktioner, brug og interessenter. Generelt er området usammenhængende, slidt og utidssvarende.

Der er flere forhold, der gør det nødvendigt at klimatilpasse området. Der er udfordringer med opstuvning af regnvand, som kan være blandet med spildevand. Det er særligt i en større lavning i terrænet, der hvor Jomfrustien møder Teaterstien. Dette område er tæt bebygget med boliger og erhverv og er en central færdselsåre i Haderslev Midtby. I den østlige del af området ved havnen er der risiko for oversvømmelser med havvand ved højvandshændelser.

Alt i alt er der et stort potentiale for både klimatilpasning og byudvikling i området.

Vi har lavet en video, der viser status i området i november, 2015.

Status

Proces for projektet

ideer