Pulje til midlertidige aktiviteter

Som et element i Jomfrusti-projektet vil vi bruge midlertidige aktiviteter til at skaber levende rum i Jomfrustien, mens at vi planlægger, afholder arkitektkonkurrence og anlægger – og mens at I venter på byudvikling.

Har du gode idéer til midlertidige aktiviteter i Jomfrusti-området, som understøtter udvikling af projektet og området? Har du lyst til at bygge midlertidige installationer i byrummet eller arrangere events eller…? Så har vi en pulje på 50.000 kr., som du kan søge om at få del i.

Du skal være drivkraften bag dit midlertidige projekt, mens Haderslev Kommune og Provas er med på sidelinjen.

Vi udvælger løbende ansøgninger ud fra følgende kriterier:

– Del af Jomfrusti-projektet
De midlertidige aktiviteter skal kunne ses som en del af Jomfrusti-projektet. Det vil sige at aktiviteter eller installationer skal have betydning for byudviklingen og/eller klimatilpasning i området. Aktiviteterne må ikke havet et kommercielt formål.
Det kan være arrangementer, aktiviteter eller tiltag som opfordrer til bevægelse, sport, leg eller ophold i området. Det kan være installationer, kunst eller happenings som giver ny æstetik og nyt syn på området.

– Involvere flere borgere
Det som sker, skal gribe ud i området og indbyde borgere til at være med og besøge området. De midlertidige aktiviteter skal være målrettet flere borgere end den gruppe borgere, som driver dem.

– Unik for stedet
De midlertidige aktiviteter skal foregå indenfor projektområdet for Jomfrustien, og tage udgangspunkt i netop det sted. Det skal være bundet op på stedet, så det giver mest mening af aktiviteterne er i Jomfrusti-området og ikke andre steder i byen.

Send en ansøgning med din idé til midlertidig aktiviteter i Jomfrusti-området til projektleder Solveig Kappel på soka@haderslev.dk.