Tidsplan

Hvor langt er vi?

Her ser du den overordnede tidsplan for projektet. Under Mens vi bygger vil du kunne følge arbejdet i de enkelte anlægsprojekter.

PROJEKTETS FASER(3)

Det har vi gennemført

Anlægsfase

  • Komorama6100 – ny biograf med 4 sale langs Jomfrustien – er åbnet i 2018.
  • En supercykelsti mellem busstationen og havnen på den tidligere banestrækning er taget i brug i november 2017.

Planfase

  • Trafikafviklingsanalyse
  • Parkeringsanalyse
  • Boligpotentiale
  • Jord- og grundvandsdata

Idéfase

 

Status

Proces for projektet

ideer