Tidsplan

Hvor langt er vi?

Haderslev Kommune og Provas har netop vedtaget og offentliggjort en masterplan med byudvikling og klimatilpasning for Jomfrusti-bydelen for området mellem Haderslev havn og bymidten.
Byudviklingen sker gennem samskabelse mellem brugere, borgere, forretningsdrivende, ejendomsejere, kommune, forsyningsselskab og mange flere. Masterplanen er udarbejdet på baggrund af den fælles vision for Jomfrustien – Levende rum i Haderslev.

Masterplanen er vedtaget juni 2017 af et enigt byråd og hermed er de overordnede rammer for det videre arbejde lagt fast politisk.
De næste faser på vej mod realisering af masterplanen for Jomfrustien fremgår af nedenstående illustration:

PROJEKTETS FASER(3)

Det første synlige anlægsarbejde i området er etablering af ny cykelsti mellem busstationen og havnen på den tidligere banestrækning, Supercykelstien forventes færdig inden årsskiftet 2017.

Komorama6100 har begyndt byggeri af ny biograf med 4 sale langs Jomfrustien. Biografen forventes at stå klar sidst på foråret 2018.

Mens vi venter på planproces og detailprojektering vil vi planlægge forskellige midlertidige aktiviteter i området.
Du kan også søge vores pulje til midlertidige aktiviteter, hvis du selv har en idé til noget, der kan laves i området.

Masterplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med tegnestuen BCVA, vinderne af arkitektkonkurrencen for Jomfrusti-projektet, med faglig ekspertise fra rådgivningsfirmaerne Orbicon (vandhåndtering) og Rambøll (trafik)

Det har vi gennemført

Siden projektets opstart primo 2015 har vi blandt andet brugt tiden på at kortlægge og udarbejde en vision for området, undersøge finansieringsmuligheder og involvere interesserede borgere, brugere af området, forretningsdrivende, ejendomsejere og lignende.

Vi har afholdt en række arrangementer med mange engagerede deltagere

 

Status

Proces for projektet

ideer