Vision

Idéerne, drømmene og visionerne for Jomfrustien er blevet skabt gennem en politisk og en administrativ styregruppe i samspil med beboere, brugere, ejere, erhvervsdrivende og mange andre i hele kommunen.

Mere end 300 deltog i en informationsaften 12. november 2015, der markerede den officielle start på projektet. Omkring 100 deltog i byvandringer i området de efterfølgende dage.

Der er en løbende dialog med interessenter i området, hvor der blandt andet har været afholdt et arrangement med særlig fokus på de forretningsdrivende og ejendomsejere.

60 engagerede borgere deltog i to workshops i februar og marts 2016, hvor de kom med deres bud på, hvad Jomfrustien skal kunne i fremtiden. Se opsamlingen fra de to workshops under borgernes vision for området. Elever fra 10. ved Kløften i Haderslev har arbejdet med projekt-idéer til Jomfrustien som tema.

Visionen for Jomfrustien er vedtaget i Haderslev Byråd den 3. maj 2016.

Hent visionen: Jomfrustien – Levende rum i Haderslev.

En stor del af udviklingen af Jomfrustien består af at søge nye veje for samskabelse med brugerne, hvilket i den kommende tid vil have fokus på midlertidige aktiviteter i området.

Grundlæggende for projektet er Haderslev Kommunes vision om blandt at skabe innovation og udvikling gennem aktivt medborgerskab og attraktiv og varieret bosætning og gode levesteder på et fundament af bæredygtighed og sundhed.

Forslaget til Vision for Jomfrustien er et sammenkog af idéer og drømme fra alle involverede. Det danner nu grundlag for den åbne arkitektkonkurrence om en masterplan for området, der udskrives i starten af juni. Resultatet forventes offentliggjort i november 2016.

Status

Proces for projektet

ideer